Veltrusy

veltrusy_0010Víte, kde se uskutečnil první veletrh na světě? V Čechách na nádvoří Veltruského parku. Zde Rudolf Chotek v roce 1754 uspořádal Velký trh tovarů Království českého, kde se vystavené výrobky neprodávaly, ale dodávaly zájemcům v pozdějších termínech

Veltrusy vznikly jak osada asi na počátku 12. století. Bezpečně je o nich zmínka v roce 1226, kdy král Přemysl Otakar I. daroval Veltruské zboží klášteru v Doksanech.
Obklopena lužním lesem rozprostírala se už od středověku u Veltrus na ostrově vytvořeném dvěma rameny Vltavy pole, k nimž patřil hospodářský dvůr zvaný Ostrov.
Vedle tohoto dvora založil Václav Antonín Chotek ve druhém desetiletí 18. Století své sezonní sídlo. Ve své původní podobě se Veltruský zámek řadí mezi nejvýznamnější díla vrcholného období barokní architektury v Čechách.

Pod vlivem rozvoje společenských a přírodních věd v době kolem 18. Století se začaly rozšiřovat anglické parky, které se vyznačovaly snahou budovat krajinu kolem lidských obydlí co nejblíže přírodě. Anglický park ale nebyl výsekem divoké a nekultivované přírody, byla to spíš uměle vytvořená ideální krajina. Při vzniku anglických parků sehrály svoji roli i nové objevy cestovatelů a taky romantický útěk tehdejšího člověka do minulosti a do vzdálených krajin. Jako připomínka zašlých časů se v parcích objevily umělé zříceniny, poustevny, umělé jeskyně. Vzdálené země byly přiblíženy stavbami v čínském, japonském, indickém či maurském stylu. Svůj vliv měly i archeologické objevy vyspělých starověkých kultůr, zejména řeckých a římských.

Jak se tam dostat:
Do Veltrus se nejlépe dostanete autobusem z Prahy od stanice metra Kobylisy anebo autem po dálnici D 8 a na exitu 9 Úžice odbočíte směr Veltrusy