Konopiště – Zelené království lovců

rumpal_konopiste_005Blížíte-li se ke Konopišti od Benešova či ze strany opačné, nespatříte dnes vlasně nic jiného než úchvatnou krajinu, lesy, moře zeleně. A tato nádherná a uklidňující barva vás v jakémkoli počasí bude na vašem výletě sem provázet po celou dobu

Na dohled od Benešova u Prahy nachází se odvěký lovecký ráj našich předků, alespoň tak by to řekl milovník trofejí a zbraní nejroztodivnějších typů a tvarů, jichž má jeden z našich nejznámějších zámků ve svých bohatých sbírkách nejvíce ze všech historických sídel. Minulost Konopiště sahá ke konci 13. století, biskup Tobiáš z Benešova zde nechal zbudovat gotický hrad po francouzském vzoru. Jeho dokončení se ale nedožil. Během pohnuté historie se pevnost změnila v barokní sídlo, valy a předsunutá opevnění musela ustoupit zahradám. Ojedinělé lovecké muzeum Rozsáhlé muzeální i umělecké sbírky se do dnešních dob zachovaly hlavně díky lovecké a sběratelské vášni Františka Ferdinanda D’este a také díky jeho dědictví po vévodovi Modenském. Arcivévoda zámek koupil od Lobkowitzů roku 1887 a přebudoval si ho k obrazu svému – Konopiště mělo tu čest reprezentovat budoucího císaře. Právě sem si následník rakouskouherského trůnu zval významné státníky, šlechtice a přátele. Hluboké okolní lesy a množství zvěře zlákaly nejednoho svátečního lovce k romantickým vyjížďkám či pronásledovat raněného srnce až kamsi do zapadlých údolí.

Nejen lovcům ovšem otevírá zdejší kraj svou náruč. Stromy ukrývají vše. Ignorujte autobusy a zástupy turistů, vychutnejte si stoupání ke hradu romantickým stromořadím, kochejte se zámeckým parkem i později vzniklými růžovými zahradami s altánem a skleníky. Můžete obdivovat italské plastiky i různá tajemná zákoutí ze kterých se tu a tam vynoří erb Lobkowitzů či Habsburků. Přivítá vás barokní brána věnovaná svatému Jiří a mezi stromy se zčista jasna vynoří věž zámku. Vstupme spolu na terasu a kochejme se výhledem na západ, ale nezapomínejme, že i ten je vykoupen zánikem vesničky Konopiště, která musela ustoupit velkolepým plánům mocného arcivévody. Dech beroucí výstava trofejí, obdivuhodné zbraně, unikátní střelnice, nádherné zahrady ba ani hráz zámeckého rybníka vám ale neprozradí, v čem tkví skutečné kouzlo tohoto místa. Mít tak koně a pohladit ho po šíji se slovy: „Jen dál, koníčku“ a vyrazit po okolí.

Svého čtyřkolého oře ponechte klidně na místě, nebo se jím nechte alespoň dovézt do nedaleké vesničky Chvojen, po červené značce je to od Konopiště asi dva kilometry na západ. Bažanti střeží okolí. Krásný poutní kostelík nebo pamětní deska povstalým a padlým nevolníkům z roku 1775 jsou poslední známkou civilizace tak jak ji známe. Dál už jsou jen lesy. A bažanti, bažantů všude kam jen oko dohlédne. Ferdinand D’este zde zřídil jeden z největších chovů těchto opeřenců u nás a nutno říci, že se jim dodnes daří neméně dobře než šípkovým růžím, které nechal podél cest vysazovat po celém kraji. Od zámeckého parku až sem a ještě dál sahaly panské honitby. Tady však lovcův krok zpomalí a raněný srnec mu zmizí mezi strmými svahy v tajemném hvozdu. Pokračujme po značené cestě.

Tam, v údolí zaříznutém Tisemským a Janovickým potokem, nalezneme, kromě dalších bažantů, ostroh a na něm zříceninu jednoho z nejstarších kamenných hradů v Čechách. Naprostá romantika a opuštěnost zříceniny jménem Kožlí na nás zapůsobí stejně mocně jako na mnohé slavné malíře či spisovatele, kteří hrad objevili před námi. Skrytá v lese číhá minulost na každého lovce, který sem zabloudí.

Jak se tam dostat:
Zámek Konopiště – ulicí Konopišťská přímo od nádraží z Benešova u Prahy nebo po silnici E55 z Prahy druhá odbočka pravo za čerpací stanicí na začátku Benešova
Zřicenina hradu Kožlí – po červené značce z Konopiště či z blízké vesničky Chvojen