Znojmo – perla jižní Moravy

Znojmo Znojmo, vidím tě dvojmo ale viděli jste ho aspoň jednou? jestli ne tak to určitě napravte. Stojí to za to.

 

 

Znojmo Prostor města Znojma byl osídlen již v době prehistorické. V období velkomoravském se na protějším ostrohu rozkládalo jedno z největších velkomoravských hradišť (Hradiště sv. Hypolita), které chránilo brod přes řeku Dyji, kudy procházela obchodní cesta z české kotliny do Podunají. Hradiště, ležící asi 900 m severovýchodně od brodu na výšině nad levým břehem řeky, vystřídal v přemyslovské době před rokem 1100 hrad, vybudovaný v bezprostřední blízkosti brodu. Zakladatelem tohoto hradu byl kníže Břetislav I. U hradu se nachází jedna unikátnost a to rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny. Byla postavena na předhradí Znojemského hradu po polovině 11. století. V první polovině 12. století byla při příležitosti svatby Konrada II. Znojemského a srbské princezny Marie vyzdobena románskými malbami s církevními motivy a unikátním vyobrazením přemyslovské dynastie od Přemysla oráče až po Konrada II. Znojemského. A tak z maleb na nás shlížejí panovníci, kteří v drsné době raného středověku začali psát první řádky dějin českého království. Byla to první a zároveň poslední česká vládnoucí šlechtická dynastie

V roce 1055 zde vzniklo údělné přemyslovské knížectví, v roce 1190 založil znojemský kníže Konrád II. Ota premonstrátský klášter v Louce a roku 1226 se, na základě královského privilegia Přemysla I. Otakara, stává Znojmo městem královským. Velký rozkvět Znojma nastal ve 13. a 14. století, kdy Znojmo mělo již dlážděné ulice, vodovod a dva špitály. V bezprostřední blízkosti hradu založil král Václav I. klášter minoritů (1226–1239), později zde vznikl i klášter klarisek (1271–1274). Po bitvě na Moravském poli 26. 8. 1278 byl v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie pohřben český král Přemysl II. Otakar (1279). V roce 1296 přenesl Václav II. pozůstatky svého otce do chrámu sv. Víta v Praze.

A život ve městě pokračoval dál, a že byl bohatý na události, dokazuje i množství památek dodnes zachovaných ve Znojmě a blízkém okolí. Pro turistiku je Znojmo vstupní branou do Národního parku Podyjí. Nejmenší národní park České republiky, vyhlášený v roce 1991, se rozprostírá na ploše 63 kilometrů čtverečních při státní hranici s Rakouskem. Říční údolí s mohutnými žulovými skalisky, kamennými moři a hlubokými roklinami bočních přítoků nabízí příhodné podmínky pro pestré druhové složení rostlin, hmyzu a zvířat. Samostatnou kapitolou je cykloturistika po jižní Moravě, jenž Znojmo je jednou ze zastávek. Hustá síť cyklostezek je bohatá na zajímavé a atraktivní cíle a není možno jí v tomto článku popsat. Její přesný popis ale i odkazy a tipy na další zajímavost Znojma a okolí najdete pod článkem. Věříme, že si každý najde to svoje, najde i tu trochu tajemnou a jižním sluncem provoněnou atmosféru města Znojma a vyrazí dál po Jižní Moravě.

Virtuální prohlídka Znojma

77 divů a zajímavostí Znojma 

Cyklovýlety po jižní Moravě