Zlatá stezka

p1030945

Když jsem se coural Hruboskalským skalním městěm, byl jsem uchvácen tímto kouskem ráje na zemi. Množství vodních pramenů zachovávalo i v tom největšim parnu příjemný chládek v lese, který byl
prosycen vůní borovic. A taky tu panovala neskutečná pohoda. Cyklisti se řítili po silnicích, horolezci se houpali na skalách, miminka koukala z kočárků co maminky s tatínkama tlačili po cestách a turisti si
namáčeli kapesníky do pramenů a dávaje si je na čelo říkali “ to je ale pohoda.“

Už v roce 1936 byla vytvořena turistická trasa, jenž spojovala všechny zajímavosti a památky v Českém ráji a dostala název Zlatá stezka. Její celková délka je 160 kilometrů a vede z Mladé Boleslavy do
Jičína. Stezku lemují středověké hrady Valečov, Kost, Trosky, Hrubá Skála, Valdštejn, Frýdštejn a její součástí jsou i rozhledny a kopce Mužský, Kopanina, Kozákov, Tábor a také skvosty lidové i městské
architektury.

Jedním z východisek jsou lázně Sedmihorky. Sedmihorky leží asi tři kilometry za Turnovem směrem na Jičín a jsou turistickým východiskem do Hruboskalského města, jednoho z mnoha poutavých cílů na
Zlaté stezce. V roce 1841 byly v Sedmihorkách majitelem hruboskalského panství rytířem Aloisem z Aehrentalu a Mudr Antonínem Šlechtou založeny vodoléčebné lázně.Hlavním léčebným prostředkem byla
pramenitá voda využívaná k zábalům, omývání, potní kůry a její popíjení. Nejzajímavější byly vzdušné lázně, kdy pacienti zahaleni jen prostěradly a se slaměným klouboukem pobíhali v přilehlém lese.

Hrad Valdštejn byl založen v roce 1260 rodem Markvaticů, ze kterého později vzešel vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Obsazení hradu husity, loupeživými rytíři, časté střídání majitelů v 15. století, bylo příčinou, že
se hrad původně ostrožný rozdělil na hrady dva. V zadní části se oddělil tzv. typický skalní hrad s komplikovaným vstupem zdola na vrchol skalní plošiny.
Kateřinou ze Strážnice a ze Štítar, milenkou Hynka, syna krále Jiřího z Poděbrad koncem 15. století končí rezidenční funkce hradu. Valdštejn byl svými majiteli opuštěn.

Shořelý a zničený hrad pozvedli k nové slávě opět Valdštejnové, kterým patřil po Albrechtu z Valdštejna dalších 200 let. V 18. století zde vybudovali nevšední poutní místo s jedinečnou atmosférou v prostředí  starých ruin rodového sídla, okolních lesů a skal.
V této snaze pokračovali i noví majitelé Lexové z Aehrenthalu v první polovině 19. století. Propojili krajinu sítí turistických cest, budovali vyhlídky, lázně Sedmihorky. Jako zajímavý turistický cíl zpřístupnili hrad Valdštejn mezi prvními památkami.
Na třetím skalním bloku najdeme zajímavé pozůstatky středověku. Skalní sklepení, středověká hradní lednice, ruiny, které ohraničují nerovná nádvoříčka a staleté borovice, tvoří romantické kulisy místa. Při
úpravách v 19. století byla na konci hradu vybudována vyhlídka na Trosky a blízké skalní město. Návštěvníky zaujme také prohlídka romantického paláce, jehož podstatnou částí je starobylý středověký palác pánů z Valdštejna.

Kopicův statek. Původně Jirošova rychta leží asi kilometr jižně od Valdštejna. je to roubená usedlost s patrovým domem a pavlačí z 19.století. V údolí pod statkem najdeme reliéfy zobrazující výjevy z
českých dějin vytesané do pískovcových stěn majitelem statku Václavem Kopicem v 1.polovině 20.století.
Statek je nepřístupný ale údolí pod statkem se dá projít kdykoliv a cesta je značená bílou barvou. Ke Kopicovu statku se dostanete pěšky z hradu Valdštejna po červené turistické značce směrem na Hrubou
Skálu a asi po kilometru je odbočka na modrou, která vede až na Kopicův statek.

Arboretrum na Bukovině
Při cestě z Valdštejna na zámek Hrubá Skála po červené značce stojí Arboretrum Na Bukovině, kam může člověk odbočit z frekventované turistické cesty, sednout si třeba pod Dub Zimní Mišpulolistý, zavřít
oči a poslouchat to velebné ticho prastarých stromů.
Arboretrum na Bukovině založil tehdejší majitel hruboskalského panství Jan Křtitel svobodný pán z Aehrenthalu se svým správcem Leopoldem Angrem kolem roku 1860. V arboretru se nachází jedna z
nejstarších sbírek dřevin a jedna z prvních pokusných ploch na pěstování severoamerických dřevin ve střední Evropě. Spatříte zde několik desítek cizokrajných i domácích druhů dřevin a jejich kultivárů, často
úctyhodného stáří. Nedaleko vchodu stojí vila švýcarského typu, jenž dříve sloužila k občerstvení.

Z arboretra na zámek Hrubá Skála můžeme jít kolem Adamova Lože a Jeskyně lásky, což jsou sochařské výtvory vzniklé pravděbodobně někdy v průběhu 19. století. Nahé postavy milenců dala poničit již hruboskalská vrchnost, aby nevzbuzovala pohoršení. Z červené turistické cesty tam vede značená odbočka, která nás vede kolem Adamova lože hlubokýmu skalnímu stržemi pod zámek Hrubá Skála anebo do celého Hruboskalského města.

To bylo jenom malé nahlídnutí do pestrosti a zajímavosti Zlaté stezky. A to jsme ušli jenom pár kilometrů. Celá Zlatá stezka po Českém ráji je mnohem nabitější, jenom vyrazit. Kdo bude chtít, veškeré informace o Zlaté stezce najde zde